Ställ ditt barn i kö till skolan

Du kan ansöka om plats på skolan genom att fylla i anmälningsblanketten som du hittar här

Blanketten behöver inte skrivas ut, tryck endast på spara.  Vi ber att du på några rader berättar lite om ditt barn i kommentarsfältet. Om det finns plats i den årskurs du söker till kommer en vi att kontakta dig inom kort, i annat fall placeras ditt barn i kö. Skolan tillämpar följande köregler

Observera:

  • Anmälan till förskolorna ska ske separat och administreras inte av skolan.
  • Även om barnet går på en av waldorfförskolorna i Lund måste det även ställas i skolans kö!
  • Om barnet inte har ett svenskt personnummer behöver ni skicka anmälan med e-post till kontoret, info@lundswaldorfskola.se

Kontoret
Telefon: 046-991 75
E-post:  info@lundswaldorfskola.se

Rektor
Nås säkrast på e-post rektor@lundswaldorfskola.se

Fritids Vindkulla
Telefon 046 -13 99 20