Skolbuss och avgifter

Lunds Waldorfskola erbjuder skolskjuts till kraftigt reducerad kostnad, vilken utförs av
externt bussföretag. Skolbussen går inte under lov eller studiedagar. Vår bokning av
skolskjuts sker terminsvis och ert sista datum för uppsägning inför kommande termin är 1/6
respektive 1/12. Uppsägning kan inte ske under terminen. Avgiften faktureras runt den 10:e
för innevarande månad, 12 månader om året.

  • plats 1: 400 kr per månad
  • plats 2: 250 kr per månad
  • plats 3: 135 kr per månad
  • plats 4:   50 kr per månad

Bokning och uppsägning av plats på buss sker via mejl info@lundswaldorfskola.se.
Uppsägning behöver inte lämnas om eleven slutar på skolan utan då upphör debiteringen
automatiskt månaden efter.