Skolans elevhälsa och trygghetsteam

Skolans elevhälsoteam teamet består av skolsköterska, kurator, specialpedagog och leds av rektorn. Teamet har också psykolog Inger Nordfeldt och skolläkare Lotta Beskow anknutna till sig. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

I skolans trygghetsteam är skolsköterska Anna Alonso Lavén sammankallande.

Skolsköterska

Anna Alonso Lavén är skolsköterska.
Anna är på skolan tisdag-torsdag  8.00 –16.00 och nås på 076 317 0245, 
men
 även på skolskoterska@lundswaldorfskola.se
Skolläkare, skolpsykolog och kurator nås via skolsköterskan.

Blanketter:
Ansökan om specialkost
Hälsouppgift nya elever
Hälsouppgift åk 8
Hälsouppgifter åk 4 

Rutiner skolhälsovården Lunds Waldorfskola:
Rutiner skolhälsovård Lunds WS