Elevhälsoteamet består av  skolsköterskan Anna,  specialpedagog Robert samt kurator och leds av rektor Örjan. Den har också  psykolog Inger Nordfeldt och skolläkare Lotta Beskow anknuten till sig.
Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

I skolans trygghetsteam är skolsköterska Anna Alonso Lavén sammankallande.