Robert Sansum är skolans specialpedagog .  Han har  övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet på skolan, i nära samarbete med rektor. Han hjälper elever som är i behov av stöd. Han har även ansvar för att göra pedagogiska kartläggningar på barnen. I hans arbetsuppgifter ingår  också ansvar för utvecklingsarbete, uppföljning, utvärdering och åtgärdsprogram. Han nås på sansumsp@gmail.com