En skolkommissionen för pedagogisk mångfald!

Idag publicerade den statliga skolkommissionen sitt första delbetänkande. Förslagen är ännu allmänt hållna men välkomnas nog av de flesta. En styrka är att kommissionen är enig om förslagen som bland annat riktar in sig på statlig styrning, obligatoriskt skolval till grundskolan och bättre professionsutveckling för lärare och skolledare. Många av förslagen handlar om styrning och finansiering av skolan men väldigt lite om pedagogisk mångfald. De skarpa förslagen kommer först i januari 2017 så låt mig skicka med en knippe förslag på vägen som säkert kan rymmas i det digra paketet!

Med de här reformerna kan vi skapa mer pedagogisk mångfald och ge makten över pedagogiken tillbaka till skolan:

  • Skrota den statliga timplanen! Just nu riskerar vi snarare att få en helt onödig skärpning av timplanen med stadieindelning. Med skolformer som bryter gränsen för vad en lektion är, som jobbar ämnesöverskridande med teman och perioder är timplanen rent skadlig och missvisande.
  • Ge utrymme för alternativa, av Skolverket godkända, läroplaner! Etablerade pedagogiska alternativ, som waldorfpedagogiken bör kunna ansöka om att bedriva undervisningen helt enligt egen läro- och kursplan som godkänns på viss i förhand bestämda kriterier.
  • Ta alternativa lärarutbildningar på allvar! Idag anses lärare med waldorflärarutbildning vara behöriga för arbete i waldorfskolan men ”glöms” oftast bort när det gäller statliga satsningar. Ojuste!
  • Ge utrymme för en betygsfri grundskola! Återinför den fria kvoten och skapa möjlighet för de elever som vill att gå i en betygsfri skola!
  • Ge bonus till idéburna skolor! Icke vinstdrivna, idéburna friskolor bör få en statlig bonus (som självfallet helt måste investeras i skolverksamheten).

Lycka till med det fortsatta arbetet skolkommissionen!

 

Add a Comment

You must be logged in to post a comment