Fritids

Vindkulla & Månkulla på Lunds Waldorfskola.

Vindkulla ligger i anslutning till kontorets lokaler. Här tar vi emot elever från klass 1-3 i en hemliknande miljö med omgivande trädgård och skog. Vi gör näringsrikt mellanmål och bakar bröd i vårt kök själva, ibland hjälper barnen till. En dag i veckan är det utedag och då lagar vi mellanmål över elden.

På Månkulla i paviljongen på gamla skolan kan elever från klass 4-6 umgås, pyssla eller leka och spela boll ute på skolgård och fotbollsplan. Skolköket serverar variationsrikt mellanmål varje dag. En dag i veckan har vi utedag och då lagar vi mellanmål över elden.

Vindkulla 072-2547400
Månkulla 073-0425655