Vi har nu skickat in ansökan om att starta ett Waldorfgymnasium centralt i Lund hösten 2017! Vi hoppas på startbesked under hösten 2016 men börjar redan nu med förberedelserna. Det viktigaste är att hitta en lämplig lokal och sprida kännedom om den planerade skolstarten. Vi har redan mött ett stort intresse från elever runt om i regionen!

Waldorfskolans gymnasium strävar efter att erbjuda en av landets bredaste utbildningar med ett naturvetenskapligt och ett samhällsvetenskapligt program med estetisk inriktning.

Det samhällsvetenskapliga liksom det naturvetenskapliga programmet öppnar dörrarna till ett mycket stort antal utbildningar på högskolenivå genom sin unika bredd med teori och estetiska ämnen.

En dags studier kan innehålla såväl samhällskunskap och psykologi som språk, naturkunskap, matematik och järnsmide. Sett över ett helt gymnasieår kan veckorna innehålla fördjupningskurser i historia och samhällskunskap, matematik och teknik, eurytmiföreställning, bokbindning och ett större teaterprojekt.
Olika fördjupningsresor planeras, bl a botanik, teater, musik.

Naturvetenskapligt program med estetisk inriktning:

Detta är programmet för dig som är särskilt intresserad av matematik, fysik, kemi och teknik, men som även vill utvecklas inom konstnärliga, praktiska och samhällsorienterande ämnen.
Utöver att fördjupa dig i de naturvetenskapliga ämnena får du även utveckla olika former av konstnärliga uttryck inom ämnen som konsthantverk, bild & form. Individuella val ger dig möjligheter att själv läsa till olika kurser.
Genom det forskande arbetssättet kommer du att närma dig naturvetenskapen på ett praktiskt och kreativt sätt.
Programmet ger möjlighet till fullständig naturvetenskaplig behörighet.

Samhällsvetenskapligt program med estetisk inriktning:

Detta är programmet för dig som är särskilt intresserad av samhällsorienterande ämnen, men som även vill utvecklas inom konstnärliga, praktiska och naturvetenskapliga ämnen.
Genom det forskande arbetssättet ger utbildningen unika möjligheter till ett kreativt, analytiskt och tvärvetenskapligt studium. Individuella val ger dessutom möjlighet att själv välja vad du vill läsa och fördjupa dig i.