Haff-Styrelsen

HAFF Hardeberga föräldraföreningen består av:

Ordförande:               Elisabet Andersson Hellsten (klass 6)
Vice ordförande:       Jan Svensson                             (klass 8)
Kassör:                        Peter Polfeldt                           (klass 7)
Sekreterare:               Magnus Broman                      (klass 3A)
Ledamöter:                Hermannus Menninga            (klass 2, 4, 7)
                                    Malin Stenberg                          (Lekskola, klass 2)
Revisor:                      Jeanette Lilja                              (klass ?)
Revisorssuppleant: Cia Håkansson                            (klass 8)
Suppleanter:            Per Lindström                             (klass 6)
                                   Eleonor Pavlov                            (klass 5, 9)
                                   Ginna Rankin                               (klass 2, 4)
Valberedning:          Vakant
Styrelsen
2018-10-18