Haff-Styrelsen

HAFF Hardeberga föräldraföreningen består av:

Ordförande:               Elisabet Andersson Hellsten (klass 5)
Vice ordförande:       Jan Svensson                             (klass 7)
Kassör:                        Peter Polfeldt                           (klass 6)
Sekreterare:               Magnus Broman                      (klass 2A)
Ledamöter:                Hermannus Menninga            (klass 1, 3, 6)
                                    Malin Stenberg                          (Lekskola, klass 1)
Revisor:                      Jeanette Lilja                              (klass ?)
Revisorssuppleant: Cia Håkansson                            (klass 7)
Suppleanter:            Per Lindström                             (klass 5)
                                   Eleonor Pavlov                            (klass 4, 8)
                                   Ginna Rankin                               (klass 1, 3)
Valberedning:          Vakant
 
Styrelsen
2018-03-10