Styrelsen består av:
Ordförande:               Elisabet Andersson Hellsten (klass 4)
Vice ordförande:     Jan Svensson                              (klass 6)
Kassör:                        Cia Håkansson                            (klass 6)
Vice kassör:               Henrik Grimlander                    (lekskolan Hardeberga)
Sekreterare:              Magnus Broman                        (klass 1A)
Ledamöter:                Hermannus Menninga             (klass 2, 5)
                                        Per Lindström                             (klass 4)
Revisor:                        Dominic Bosman Venter        (klass 4)
Revisorssuppleant: Jeanette Lilja                              (klass 7B)
Valberedning:            Kicki Svanström                        (klass 6)
                                         Camilla Ekelöw                          (klass 2, 6, 8)
                                         Vakant
Styrelsen
2017-04-30