Kalendarium

Utöver lovdagarna har skolan 5 utvecklingsdagar, då eleverna är lediga och fritidshemmen är stängda.
Dessa dagar schemaläggs i början av läsåret.
Läsåret har 180 skoldagar. Lärarnas arbetstid är 194 dagar. Tre arbetsdagar räknas för höstfest, vårfest och julbasar.


VT 2022

Måndag 10 januari – fredag 10 juni 2022.

Fredag den 7/1
Fritids stängt för planering

V. 8 SPORTLOV – Fritids öppet kl 7-17 (anmälan via Schoolsoft senast 14 dagar före lovet)

Tisdagen den 15/3
Studiedag, både skola och fritids stängt

V. 15 PÅSKLOV – Fritids öppet kl 7-17 (anmälan via Schoolsoft senast 14 dagar före lovet)

Fredagen den 27/5
Lovdag skola. Fritids stängt för planering

V.24-26 & 31-32
Sommarfritids (anmälan via mail senast 1/5)

V.27-30
Semester för ordinarie personal. Vid behov av omsorg pga arbete måste detta anmälas senast den 1/5 så vi har möjlighet att ombesörja detta. Eventuellt i samarbete med annan verksamhet.


HT 2022

Onsdag 17 augusti – onsdag 21 december 2022.
Totalt 84 skoldagar (17 veckor).

Höstlov: 31 oktober – 4 november 2022


VT 2023

Måndag 9 januari – fredag 16 juni 2023.
Totalt 96 skoldagar (23 veckor).

Sportlov: 20 – 24 februari 2023
Påsklov: 3 – 6 april 2023
Klämdag: 19 maj 2023
Klämdag: 5 juni 2023