Skolan

Kontoret
Boel Berghe
Telefon: 046-991 75
E-post:  info@lundswaldorfskola.se

Rektor
Madeleine Arderup
Nås säkrast på e-post: rektor@lundswaldorfskola.se

Säteriet
Telefon: 046-13 17 30

Adress
Lunds Waldorfskola
Hardeberga 361
247 91 Södra Sandby

Bankgiro
5979-9809

Fritids

Vindkulla
Telefon: 046 -13 99 20
Mobil: 072-2547400
Månkulla
Mobil: 073-0425655
E-post: fritids@lundswaldorfskola.se

Föräldraföreningen HAFF

E-post: haffwaldorf@outlook.com

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av förälder/vårdnadhavare före kl.8.00

Årskurs 1 – 5 på telefon 046-99175
Årskurs 6 – 9 på telefon 046-13 17 30
Elever med specialkost ska också anmäla frånvaro till köket 046-99173

Skolsköterska

Elin Persson är skolsköterska.
Elin är på skolan tisdag-fredag 8.30 –14.30
Telefon: 076 317 0245
E-post: skolskoterska@lundswaldorfskola.se
Skolläkare, skolpsykolog och kurator nås via skolsköterskan.

Elevhälsa

Elevhälsoteamet sammanträder varje onsdag.
I teamet ingår skolsköterska, kurator, specialpedagog och rektor.