Skolans växel: 046-991 75 - kansliets telefontid kl. 8-11, mejla gärna.

  • Tryck 1 för att komma till kansliet (därefter 1 för kansli, 2 för rektor och 3 för fritidsföreståndare)
  • Tryck 2 för att komma till lärarrum (därefter 1 för lärarrummet på Gamla Skolan och 2 för Säteriet)
  • Tryck 3 för att komma till fritids (därefter 1 för Vindkulla och 2 för Månkulla)
  • Tryck 4 för att komma till elevhälsan (därefter 1 för skolsköterska och kurator, 2 för speciallärare på Gamla skolan och 3 för speciallärare på Säteriet)
  • Tryck 5 för att komma till skolköket

Skoladministratör
Suzanna Stache
E-post: info@lundswaldorfskola.se

Rektor
Kerstin Bruggeman
E-post: rektor@lundswaldorfskola.se

Adress
Hardeberga 361
247 91 Södra Sandby

Bankgiro
5979-9809

Fritids

Vindkulla
Mobil: 072-2547400

Månkulla
Mobil: 073-0425655

Styrelsen:

E-post: styrelsen@lundswaldorfskola.se

Ordförande Irene Engström
E-post: ordforande@lundswaldorfskola.se

Ledamöter Mia Löfström, Sonia Tota, Alexander Wiebelt, Camilla Corcoran och Kerstin Petersson-Broda

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av förälder/vårdnadhavare före kl.8.00 genom Schoolsoft via app eller dator.

Kontakta Suzanna på kansliet om ni inte fått inloggningsuppgifter: info@lundswaldorfskola.se

Skolsköterska

Lina Alm är skolsköterska, skolskoterska@lundswaldorfskola.se
Telefon: 046-99175, knappval 4, 1
Skolläkare, skolpsykolog och kurator nås via skolsköterskan.

Elevhälsa

Elevhälsoteamet sammanträder varje vecka.
I teamet ingår skolsköterska, kurator, skolläkare, specialpedagog och rektor.

elevhalsan@lundswaldorfskola.se