Verksamheten vid Lunds Waldorfskola regleras av en rad olika lagar och styrmedel som definierats av riksdag och regering:
Här hittar du en länk till skollagen.
Här hittar du en länk till skolförordningen.
Här kan du ladda ner den statliga läroplanen Lgr 11.
Utöver det uppfyller vi de kriterier som definierats för en svensk waldorfskola som du kan läsa om här.