Det är vi som jobbar på Lunds Waldorfskola!

Malin Flynn är klasslärare i klass 1 (malin.flynn@lundswaldorfskola.se)
Sanna Lalanda Rydh 
är klasslärare i klass 2B (sanna.rydh@lundswaldorfskola.se)
Camilla Corcoran Rönnerling är klasslärare i klass 2A (camilla.corcoran@lundswaldorfskola.se)
Lena Rydälv  är klasslärare i klass 3  (lena.rydalv@lundswaldorfskola.se)
Anja Scavenius är klasslärare i klass 4 (anja.scavenius@lundswaldorfskola.se)
Karin Seyfali är klasslärare i klass 5 (karin.seyfali@lundswaldorfskola.se)
Mia Löfström är klasslärare i klass 6 (mia.lofstrom@lundswaldorfskola.se)
Camilla Thomsen är klasslärare i klass 7 (camilla.thomsen@lundswaldorfskola.se)
Maria Johansson är klasslärare. F.n tjänstledig.
Anna Cöster är klasslärare i klass 8A (anna.coster@lundswaldorfskola.se)
Elisabeth Rydberg är klasslärare i klass 8B(elisabeth.rydberg@lundswaldorfskola.se)
Susanna Stache är lärare i samhällskunskap, historia och religion och klassföreståndare i klass 9 (susanna.stache@lundswaldorfskola)
Tage Sandström är elevassistent och skyddsombud (tage.sandstrom@lundswaldorfskola.se)
Anna Mäki-Kivistö är eurytmilärare (anna.maki-kivisto@lundswaldorfskola.se)
Robert Halling  är hantverkslärare och ordförande i pedagogiska gruppen (robert.halling@lundswaldorfskola.se)
Johan Rehnqvist är lärare i musik (johan.rehnqvist@lundswaldorfskola.se)
Robert Sansum är specialpedagog (specialpedagog@lundswaldorfskola.se) Robert är tjänstledig under läsåret 2017/18.   Eva Blom vikarierar för Robert och nås på specialpedagogmailen.
Renate Wätte spelar musik till eurytmi
Hassan Ghasemmanesh är lärare i matematik, fysik och kemi (hassan.ghasemmanesh@lundswaldorfskola.se)
Tjasa Arcon är lärare i spanska och engelska (tjasa.arcon@lundswaldorfskola.se)
Kristin Bågenhammar är lärare i franska (kristin.bagenhammar@lundswaldorfskola.se)
Eva Söderholm-Bueno är lärare i textilslöjd och (eva.soderholm@lundswaldorfskola.se)
Eva Moritz är idrottslärare (eva.moritz@lundswaldorfskola.se). Eva är tjänstledig under läsåret 2017/18.
Eva Lindell är stödlärare (eva.lindell@lundswaldorfskola.se)
Peter Polfelet arbetar med skolans ekonomi och är vikarie (peter.polfeldt@lundswaldorfskola.se)
Christina Sjöström arbetar på fritidshemmet och med städning samt är skyddsombud
Gabriella Feuk arbetar på fritidshemmet och undervisar i bild och konsthistoria (gabriella.feuk@lundswaldorfskola.se)
Katja Bierlein arbetar på fritidshemmet
Adrian Kirkhorn arbetar på fritidshemmet
Ingibjörg Björnsdottir är verksamhetsansvarig på fritidshemmet (ingibjorg.bjornsdottir@lundswaldorfskola.se)  Ingebjörg är tjänstledig under läsåret 17/18. Ida Helmers vikarierar för henne.
Boel Berghe är administratör (info@lundswaldorfskola.se)
Anna Alonso Alvén är skolsköterska (skolskoterska@lundswaldorfskola.se)
Johanna Karlmark är kökschef (koket@lundswaldorfskola.se)
Ana Fuentes är medarbetare i köket
Johannah Burman är medarbetare i köket
Francesco Albi är elevassistent
Martin Insulander är vaktmästare
Rickard Liljekvist är vaktmästare
Petter Warfvinge är fastighetsansvarig (petter.warfvinge@lundswaldorfskola.se)
Camilla Sansum är bibliotekarie och klassföreståndare i klass 7a (biblioteket@lundswaldorfskola.se)
Ida Helmers är medarbetare på fritids och vikarierar under läsåret 17/18 som föreståndare.
Madeleine Arderup är rektor (rektor@lundswaldorfskola.se)