Organisation och ledning

Huvudman för skolan är Stiftelsen Lunds Waldorfskola. Stiftelsen leds av en styrelse som består av medarbetare och föräldrar.

Stiftelsens stadgar hittar du här:

Stadgar Stiftelsen Lunds Waldorfskola

Skolan är en självförvaltande organisation med rektor. Det innebär att utöver rektor  finns olika mandatgrupper. För tillfället finns en Pedagogisk grupp och en Medarbetargrupp.
I skolans kollegium ingår samtliga lärare samt rektorn. Lärarna möts även två olika stadiekonferenser  varje vecka samt i olika elevkonferenser. Kollegiets möten leds av en medarbetare som är ordförande.
Rektor har det övergripande pedagogiska ansvaret i enlighet med Skollagen.