Lunds Waldorfskola

Huvudman för skolan är Stiftelsen Lunds Waldorfskola. Stiftelsen leds av en styrelse som består av medarbetare och föräldrar.

Skolan är en självförvaltande organisation med rektor. Det innebär att utöver rektor  finns olika mandatgrupper. För tillfället finns en Pedagogisk grupp och en Medarbetargrupp.
I skolans kollegium ingår samtliga lärare samt rektorn. Lärarna möts även två olika stadiekonferenser  varje vecka samt i olika elevkonferenser. Kollegiets möten leds av en medarbetare som är ordförande.
Rektor har det övergripande pedagogiska ansvaret i enlighet med Skollagen.

Styrelse

Skolans huvudman är Stiftelsen Lunds Waldorfskola. Styrelsen består av följande personer:

Mia Engström, ordförande ordforande@lundswaldorfskola.se
Sanna Rydh
Susanna Stache
Anja Scavenius
Katja Bierlein
Sofia Plantin
Ylva Rosén

Rektor Madeleine Arderup är adjungerad till styrelsen.

Kontakt: styrelsen@lundswaldorfskola.se

Stiftelsens stadgar hittar du här: Stadgar Stiftelsen Lunds Waldorfskola