Dags att gå vidare!

Efter drygt 3 år som rektor på Lunds Waldorfskola är det nu dags att gå vidare. I slutet av januari lämnar jag över stafettpinnen till Madeleine Arderup som tidigare varit rektor på bland annat Emiliaskolan i Höör. Det känns som en väldigt lyckad lösning, jag lämnar med stort förtroende över detta roliga och spännande uppdrag till Madeleine!

För min del väntar nya utmaningar i stockholmsområdet, närmare de egna barnen. Till att börja med slår vi ner bopålarna på den härliga skärgårdsön Oaxen, men så småningom i ett nybyggt hus vid Skillebyholm i Järna! Som ni vet krävs det mycket för att lämna Österlen så det gäller att bygga ett fint hus….Ett uppdrag jag redan inlett är som ordförande i Umeå Waldorfskolas styrelse där jag med glädje tar med mig alla erfarenheter från Lund. Jag är också engagerad i Johannes förskolor i Stockholm som driver en omfattande waldorfförskoleverksamhet på Södermalm. Vad det blir mer får vi se efter hand 🙂

Vad har hänt under snart 4 läsår? Med mig, och med skolan?

För min egen del har det varit ett ständigt lärande, man kan säga att jag fått gå i den här härliga skolan varje dag! En skola där elever, föräldrar och medarbetare har varit mina läromästare, där varje dag inneburit nya utmaningar, praktiska, pedagogiska och sociala. Jag har ställts inför många frågor, utmaningar och uppgifter som var nya. Det är egentligen osannolikt hur många frågor man kan ställas inför som rektor! Det har varit viktigt för mig att vara synlig för eleverna, att finnas ute på raster och besöka klassrummen så ofta som möjligt.Det är i de samtalen man möter skolans själ och ser hur den mår. Det ger energi och inspiration!

En utmaning har varit att etablera ett väl fungerande elevhälsoarbete som även arbetar förebyggande mot kränkningar och oro i klasserna. Även om man aldrig kommer i mål. tycker jag att vi har blivit bättre, mer uppmärksamma och mer professionella i vårt arbete och vi har för det mesta en mycket lugn och stabil studiemiljö i klasserna. Jag ser en trygg miljö som en förutsättning för att eleverna ska komma vidare i sin utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt. Genom arbetet inom elevhälsoteamet har jag också fått allt mer respekt för de svårigheter många barn har idag, som ett resultat av vår tids utmaningar. Stressen går allt längre ner i åldrarna och samhället premierar vissa förmågor framför andra. Jag är glad att vi som waldorfskola i hög grad står upp för idealet att hela människan ska gå i skolan och kämpar för att tex. bibehålla estetiska ämnen och se dem som likvärdiga med de teoretiska.

Waldorfpedagogiken lever starkt på skolan och det gläder mig särskilt att vi de senaste åren kunnat se nya kollegor som påbörjat respektive avslutat sin waldorflärarutbildning och gått vidare i sin pedagogiska gärning. Flera lärare som började på skolan som tex. elevassistenter har idag ett betydligt större uppdrag som klass- och ämneslärare. En ny generation tar också allt mer ansvar i tex. styrelsen, vilket är väldigt hoppingivande och viktigt för skolan.

Ett annat glädjeämne har varit hur vi lyckats bygga upp Hållbara Hardebergas odlingar och gjort det en del av skolans vardag. Idag är det svårt att se hur vi kan vara utan vår trädgårdsmästare och vår flitiga bin. Med odlingarna har det fantastiska skolområdet utvecklats ytterligare och allt mer av grönsakerna som odlas flyter in i skolans kök och bereds till underbar mat av skolans kockar. Mer närodlat än så kan man inte föreställa sig!

Som ett resultat av allas bemödande ser vi också att skolan växer och blir allt mer attraktiv. Det är inget självändamål att växa, men fulla klasser bidrar till en stark ekonomi som möjliggör utveckling av undervisningen, höjda lärarlöner och investeringar i skolans yttre- och inre miljö.

Jag är stolt att jag fått förtroendet från styrelse, kollegium, elever och föräldrar att vara skolans rektor under denna dynamiska  tid, som inte bara är spännande för snart 40-års jubilerande Lunds Waldorfskola utan även för svensk skola i stort. Inom vissa områden är vi föregångare, inom andra kan vi ta lärdom och fortsätta utvecklas. Dagens barn- och ungdomar kommer ställas inför helt andra utmaningar än min generation och även waldorfpedagogiken behöver möta framtidens frågor. Vi måste fortsätta värna våra rötter och vår grundläggande förståelse för barnets utveckling, men även vara öppna för de möjligheter som tex. den moderna tekniken erbjuder, inte minst för våra elever på högstadiet. Det är därför med glädje jag nu ser hur vi installerar nya datorer med molnbaserade tjänster och snart får ta del av oanade hastigheter med den nya fiberkabeln ut till Hardeberga! Vi har utrustat lärarna med datorer och installerat projektorer i många klassrum. Och just här ser jag en av skolans viktigaste utmaningar framöver: att stå mitt i skärningspunkten mellan tradition, kulturbygd och fast pedagogisk grundsyn och samtidigt vara öppna för världen, samhället och framtiden.

Med den övertygelsen känner jag mig trygg att gå vidare och gläder mig att få följa skolans utveckling lite mer på distans. Det görs ett fantastiskt arbete varje dag i klassrum, i skolträdgården, på raster och utflykter. Jag har den djupaste respekt för det engagemang som finns på skolan och jag är övertygad att den nya ledningen kan ta över stafettpinnen på ett utmärkt sätt!

Lycka till alla vänner!

Varma hälsningar

Örjan

Glimtar från en vardag i waldorfskolan

img_6929

Vad händer en vanlig dag i waldorfskolan? Följ med på en rundvandring med mig!

Jag börjar min morgon med att titta in i köket. Här doftar det redan härligt av handgjorda vårrullar som snart ska friteras på det stora stekbordet. Redan då vet jag att lunchen blir populär! Kockarna har gjort ett fantastiskt jobb med att göra vårrullar för över 200 personer, ekologiska och vegetariska förstås. Vi småpratar lite om hönsen vi borde skaffa. Tänk att kunna ge matrester, skal och annat till hönsen och få ägg till köket i utbyte! Redan idag är vi till del självförsörjande på grönsaker men egna höns vore toppen. Hm, men var ska de vara på sommaren? Vi får fundera vidare på det…En trappa upp är det arbetsstund med skrivning i klass 2 och jag passar på att prata med några elever om hur viktigt det är att öva. Det är då man blir duktig! Hos ettorna är det tomt, var är de idag? Javisst ja, de är ju på teater inne i Lund, Krakel Spektakel var det visst! Roligt och spännande kan jag tänka mig! Går istället till klass 5 där det också övas. Multiplikation och division har varit läxan, och nu är det läxförhör. Ivriga händer räcks upp, alla vill visa att de kan! På väggarna sitter vackra målningar av berg och dalar. På säteriet är det rast, full fart på fotbollsplanen i det sköna decembervädret. En av lärarna är ute och rastar terapihunden Ziggy som snart ska få göra dagens första arbetspass. Ziggy är specialutbildad och den snällaste hund man kan tänka sig.  Växlar några ord med ungdomar i klass 7 och ser på tavlan att de just nu arbetar med astronomi och lär sig om planeterna. Vilket spännande ämne! Några elever från klass 8 springer förbi med sminkade ansikten. Vad är på gång? Jo, teater förstås! Efter jul blir det premiär! Några lärare hastar förbi, nu börjar lektionen igen! Engelska för sjuorna, svenska för niorna. Stannar upp i lärarrummet och växlar några ord med specialpedagogen. Oj, nu sms från en lärare, vi måste skifta om lite mellan lärarna pga sjukdom. En elev påpekar ivrigt, men med glimten i ögat, att man inte får ha mobiltelefoner på skolan….dags för en stund på kontoret fram till lunch. Och vilken lunch det blev! Rena gourmematen! Jag äter med en grupp elever och vi argumenterar: får man hälla ett glas vatten på rektor? Om man gör det, vems ansvar är det? Skolans (som har fostrat eleven så dåligt) eller elevens eget ansvar? Och vad händer om man gör det? En filosofisk diskussion av dignitet mitt i vardagsbruset, precis så härligt kan det vara med nyfikna tonåringar. Som tur var får jag inget vatten på mig, det var ingen som vågade prova vad som händer då, som tur var….

Örjan Liebendörfer
Rektor

 

Att gå i skolan är att öva på den största utmaningen i livet

För några veckor sedan hade jag förmånen att vara med och undervisa ett hundratal blivande lärare i Kina. Vi möttes av oerhörd entusiasm, engagemang och pionjäranda. I landet där precis allt kommuniceras över sociala medier i en ständig flod var ändå det viktigaste intrycket den stora viljan att vara tillsammans, att prata, sjunga, lära, drömma och växa i äkta människomöten.

Vi människor har en djup drivkraft att mötas och skapa i gemenskap, att bilda en ensemble. När vi möts känner vi av varandra med hela kroppen, med alla sinnen. Vi träffas av den andres blick, vi skakas om och berörs. Vi lär oss tala, argumentera och inte minst: vi lär oss att lyssna, den förädlade formen av att höra. Ljudvågor blir till betydelse och berättelser blir till liv. I våra hjärtan.

En bra lärare är en oöverträffad förmedlare av kunskap och bildning. Men mycket information förmedlas idag på annat sätt. Vi vet var och en väldigt mycket utan att vi egentligen förstår hur det gick till. Vi samlar och fångar in från många källor, jämför och reflekterar. En av källorna är skolan och lärarna.

Ja, kanske är skolan inte ens nödvändig för lärandet i framtiden, kanske kan vi avskaffa skolan som läroanstalt? Men kan vi avskaffa skolan som social mötesplats, som träningsarena för mänskligt liv? För det är ju tyvärr så, att det inte hjälper att vi kan lösa andragradsekvationer, böja verb eller slå spikar i en bräda om vi inte kan leva tillsammans utan att vara rädda. Rädda för varandra, rädda för vad som ska hända eller för vad den andre ska göra mot mig. Ja även rädslan för vad jag kan göra mot andra. Det till synes enkla är det svåraste och just därför behöver vi öva.

Att leva tillsammans utan att någon är rädd, utan att någon gråter i natten, stannar hemma från skolan eller drar sig för att säga det man vill. Att leva ett liv som faktiskt inte handlar om vinnare och förlorare utan bara om vinnare. Min kärlek hjälper dig att växa, din kärlek ger mig mod att inte vara rädd.

Att skapa plats där faktiskt ingen är rädd, där vi som barn och vuxna kan öva oss att vara tillsammans, att växa tillsammans i trygghet, det är skolans största utmaning. En plats där vi är människor, och inte barn, föräldrar, lärare eller rektor. Där vi är du och jag. Där vi lyssnar till varandra, ser varandra som de alldeles underbara, och fantastiska människor vi är.  En plats där kärleken vinner över rädslan.

Örjan Liebendörfer
Rektor

En skolkommissionen för pedagogisk mångfald!

Idag publicerade den statliga skolkommissionen sitt första delbetänkande. Förslagen är ännu allmänt hållna men välkomnas nog av de flesta. En styrka är att kommissionen är enig om förslagen som bland annat riktar in sig på statlig styrning, obligatoriskt skolval till grundskolan och bättre professionsutveckling för lärare och skolledare. Många av förslagen handlar om styrning och finansiering av skolan men väldigt lite om pedagogisk mångfald. De skarpa förslagen kommer först i januari 2017 så låt mig skicka med en knippe förslag på vägen som säkert kan rymmas i det digra paketet!

Med de här reformerna kan vi skapa mer pedagogisk mångfald och ge makten över pedagogiken tillbaka till skolan:

  • Skrota den statliga timplanen! Just nu riskerar vi snarare att få en helt onödig skärpning av timplanen med stadieindelning. Med skolformer som bryter gränsen för vad en lektion är, som jobbar ämnesöverskridande med teman och perioder är timplanen rent skadlig och missvisande.
  • Ge utrymme för alternativa, av Skolverket godkända, läroplaner! Etablerade pedagogiska alternativ, som waldorfpedagogiken bör kunna ansöka om att bedriva undervisningen helt enligt egen läro- och kursplan som godkänns på viss i förhand bestämda kriterier.
  • Ta alternativa lärarutbildningar på allvar! Idag anses lärare med waldorflärarutbildning vara behöriga för arbete i waldorfskolan men ”glöms” oftast bort när det gäller statliga satsningar. Ojuste!
  • Ge utrymme för en betygsfri grundskola! Återinför den fria kvoten och skapa möjlighet för de elever som vill att gå i en betygsfri skola!
  • Ge bonus till idéburna skolor! Icke vinstdrivna, idéburna friskolor bör få en statlig bonus (som självfallet helt måste investeras i skolverksamheten).

Lycka till med det fortsatta arbetet skolkommissionen!

 

Allt fler vill ha waldorf för sina barn

Runt om i landet berättar waldorfförskolor- och skolor om ett allt högre söktryck. Intresset för waldorfpedagogik ökar påtagligt. Även i Lund märker vi av detta och därför startar vi till hösten två förstaklasser. Även till många befintliga klasser ökar köerna och vi kan idag inte ta in alla som vill börja på vår fina skola.

Senaste gången skolan startade med två förstaklasser var för sex år sedan men nu är det dags igen. Till hösten välkomnar fröknarna Sanna Lalanda Rydh och Camilla Corcoran varsin förstaklass som får flytta in i ettans nuvarande klassrum och i korridoren ovanpå köket. Vi gläder oss åt alla nya elever och föräldrar! Det är också fantastiskt roligt att två lärare som redan varit några år på skolan och som med skolans stöd har utbildat sig i waldorfpedagogik har tackat jag till uppdraget som klasslärare!  Lycka till Sanna och Camilla!  Eftersom vi beslutat att starta två klasser har vi dock några platser kvar till skolstarten. Anmäl ditt barn via hemsidan om du är intresserad.
Vi stöttar sedan ett flertal år lärare som vill vidareutbilda sig inom Waldorflärarhögskolan i Stockholm för att säkerställa att vi så långt som möjligt har lärare med waldorfutbildning. Det råder allmän brist på waldorfutbildade lärare i Sverige så det är nödvändigt för oss att även erbjuda fortbildning till de som är knutna till skolan.

Att växa med fler elever innebär förstås även en del utmaningar . Än så länge har vi lokaler för alla klasser och fritids men naturligtvis behöver vi en viss förstärkning på medarbetarsidan. En sådan satsning gör vi bland annat genom att förstärka stödundervisningen, något vi påbörjat redan i år. Sedan i höstas arbetar Eva Lindell på skolan som stödlärare, främst med fokus på de lägre klasserna. Eva är erfaren lärare med vidareutbildning i waldorfpedagogik. Till hösten kommer vi även behöva förstärkning på fritids samt troligen ytterligare några elevassistenter. Som det ser ut idag har vi dock löst de flesta behoven av lärare och vi ser med tillförsikt fram mot nästa läsår!
Vi kommer även att behöva utöka kapaciteten på skolbusstrafiken något, detta sker nu i vår i samband med att vi handlar upp ett nytt entreprenörsavtal för de kommande åren.
Under nästa läsår räknar vi även med att fortsätta det renoveringsprogram av lokaler och inredning som vi påbörjade under förra läsåret. I år har vi bland annat fokuserat på att förnya systemet för brandskydd och delar av köket. De kommande åren behövs bland annat en fortsatt renovering av golv och målade ytor, delar av fritids lokaler samt lokalerna för textilslöjd. Ett välkommet tillskott är den fiberkabel som sannolikt kommer att dras till Hardeberga under hösten. Vi har idag en mycket begränsad bandbredd vilket är ett dagligt problem på högstadiet och för skolans lärare och kontor.

Örjan Liebendörfer
Rektor

 

Nu gör vi waldorfskolan i Lund 12-årig – följ med på resan!

Nu börjar vi arbetet med att starta ett waldorfgymnasium i Lund. Läs mer här! Vi räknar med att slå upp portarna i augusti 2017!

Men, behövs det verkligen, finns det inte tillräckligt med bra gymnasier i Lund?

Kursplanen möter elevernas behov och möjligheter

Waldorfskolans kursplan som skapades för snart 100 år sedan bygger på en människosyn där den växande människan steg för steg kliver in i vuxen ålder. I dagligt tal pratar vi ofta om sjuårsperioderna (0-7, 7-14, 14-21). Varje steg kännetecknas av att nya förmågor växer fram som skolan behöver möta med nytt kunskapsinnehåll och pedagogiska metoder anpassade för åldern. När eleverna tar steget in i puberteten uppstår en ny förmåga till omdömesbildning och ett utforskande, vetenskapligt arbetssätt. I kursplanen möter vi det med helt nya ämnen som astronomi. Även i det sociala växer en ny mognad fram som kursplanen möter med t.ex. dramaövningar och spelet i klass 8. Genom skolans bidrag får eleverna såväl viktiga kunskaper som nya förmågor. Den här processen tar inte slut i klass 9, tvärt om. Den pågår för fullt och på många sätt är det en bräcklig tid där mycket väcks till liv hos eleverna. Waldorfskolan erbjuder därför en möjlighet att gå vidare i processen utan drastiskt avbrott men ändå hitta nya vänner, nya perspektiv och nya förmågor. I waldorfgymnasiet uppstår något nytt som ändå bygger på det som lagts som grund under hela skoltiden, ja ofta ända från förskolan. Genom att elever kommer samman från olika skolor, även från andra än waldorfskolor och kanske från andra länder, uppstår även något helt nytt i det sociala samspelet.

Två attraktiva högskoleförberedande program med estetisk inriktning

Den ursprungliga 12-åriga kursplanen är inte helt lätt att upprätthålla inom ramen för det svenska kursorienterade systemet men flera skolor har visat att det mesta går att behålla även om något behöver väljas bort. Med inriktningen mot natur- och samhällsvetenskapligt program med estetisk inriktning kommer vi att erbjuda en bred bas för framtida studier- och yrkesliv och hela människan får vara med på resan, från hjärnan till hjärtat, från händer till fötter! En av waldorfskolans grunder är att hela människans ska tas i anspråk, det gäller även i waldorfgymnasiet!  Mycket av waldorfskolans karaktäristiska undervisningsmetodik  som morgonperioder, periodhäften, eurytmi etc. kommer finnas med men också mycket nytt och spännande. Övergripande projekt, resor och samarbeten med  näringsliv och forskning öppnar helt nya möjligheter som är typiska för waldorfgymnasiet. Vi inleder nu arbetet med att hitta partners för det framtida gymnasiet. Tillsammans utvecklar vi något helt nytt!

Elevinflytande på riktigt

I gymnasieåldern får även elevinflytandet en ny dimension. Redan i år kommer vi att bjuda in till ett första elevparlament. Genom parlamentet kommer eleverna komma till tals på ett helt nytt sätt och aktivt vara med och driva och utveckla skolan! Vilka resor ska vi lägga in i programmet? Vilka teman och projekt ska vi jobba med? Hur utvecklar vi det sociala livet på skolan? Hur arbetar vi med digitalt lärande med sikte på 2020-talet? Vilka språkval ska vi erbjuda på skolan? Det är sådana frågor elevparlamentet kan komma att arbeta med. Vem blir förresten vald till kulturminister?

En del av Lunds- och Öresundsområdets kulturliv

En stor utmaning är att hitta Lunds bästa lokaler (tips mottages tacksamt!) för vi ska hitta en lokal centralt i Lund, nära allt! Lund är en av Sveriges mest spännande städer för utbildning och vi vill vara en del av stadens kulturliv. Bryggan till skolan i Hardeberga kommer finnas kvar, inte minst runt årstidsfester och andra gemensamma evenemang. Och kanske blir gymnasieleverna faddrar för barn i lägre klasser, som fantastiska förebilder!

En annan utmaning är att hitta Sveriges bästa gymnasielärare. De som har ena foten fastgjuten i ämnet de undervisar i, och andra foten stadigt i waldorfpedagogiska metoder och syn på kunskap och lärande. Men, ärligt talat – vem vill inte arbeta i ett av Sveriges mest spännande skolinitiativ mitt i Öresundsområdet?

Välkommen att följa med på resan. Låt den också bli Din resa!

Följ oss genom att gilla oss på Facebook. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev (fyll i formuläret längst ner till höger) eller skicka ett mejl till gymnasium@lundswaldorfskola.se

Nu kör vi!

Örjan Liebendörfer
Rektor, Lunds Waldorfskola