Schoolsoft – frånvaroanmälan och tider för lämning/hämtning

Lunds Waldorfskola använder sig av Schoolsoft för frånvarorapportering och närvarokontroll. Schoolsoft kan användas via webbläsare på dator/mobil eller via appen ”Schoolsoft för vårdnadshavare” på mobil/surfplatta. Se här en kort introduktion till Schoolsoft för vårdnadshavare.

Vårdnadshavare ska anmäla eventuell frånvaro senast samma skoldag kl. 08 i Schoolsoft. Elevens tider för lämning/hämtning behöver läggas in i elevens kalender i Schoolsoft och uppdateras vid behov. Inloggningsuppgifter skickas ut till nya vårdnadshavare vid skolstart. Har ni inte fått uppgifterna eller stöter på problem så kontakta Suzanna på kansliet: info@lundswaldorfskola.se

<Lunds Waldorfskolas Schoolsoftlänk>