Schoolsoft – frånvaroanmälan och tider för lämning/hämtning

Lunds Waldorfskola använder sig av Schoolsoft för frånvarorapportering och närvarokontroll. Schoolsoft kan användas via webbläsare på dator/mobil eller via appen ”Schoolsoft för vårdnadshavare” på mobil/surfplatta. Vårdnadshavare ska anmäla eventuell frånvaro senast samma skoldag kl.08 i Schoolsoft. Elevens tider för lämning/hämtning behöver läggas in i elevens kalender i Schoolsoft och uppdateras vid behov. Inloggningsuppgifter skickas ut till nya vårdnadshavare vid skolstart, har ni inte fått uppgifterna eller stöter på problem så kontakta Pia på kansliet: info(a)lundswaldorfskola.se

<Lunds Waldorfskolas Schoolsoftlänk>