Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn vill påtala brister eller missnöje med det som sker på skolan eller anser att vi inte följer de lagar och förordningar som styr verksamheten finns alltid möjligheten att framföra detta till oss.

Du kan meddela oss dina synpunkter muntligen eller skriftligen på en särskild blankett som finns att hämta på skolans kontor. Vi behandlar klagomålet och återkommer till dig.

Om du inte är nöjd med hur ärendet behandlats och/eller de eventuella åtgärder som beslutats om kan du vända dig skriftligt till skolans huvudman, styrelsen för Stiftelsen Lunds Waldorfskola.
Adress: Hardeberga 361, 247 91 Södra Sandby. E-post: styrelsen@lundswaldorfskola.se