Notifikationer via mejl

Skicka ett tomt mejl till notify.lws@ztt.se (klicka här) så får du ett svarsmejl med en personlig länk till dina notifieringsinställningar.

När notifikationer är påslagna får du ett automatskapat mejl varje gång ny information publiceras på skolans hemsida.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av vårdnadhavare före kl. 8.00 genom Schoolsoft via app eller dator.

Kontakta Suzanna på kansliet om ni inte fått inloggningsuppgifter: info@lundswaldorfskola.se

Ledighet

Enligt skollagen är en vårdnadshavare skyldig att se till att barnet fullgör sin skolplikt. Man kan få ledigt för enskild angelägenhet som tex. läkarbesök eller begravning. Resa räknas inte som enskild angelägenhet och bör läggas på loven. Ansökan om ledighet upp till 3 dagar sker hos respektive klasslärare.

Ansökan om ledighet utöver 3 dagar i följd ska ställas till rektor i god tid, vilket innebär minst 4 veckor innan ledighetsansökan gäller och innan ev. resa har bokats! Ansökan ska vara motiverad.

Vi följer Skolverkets rekommendationer för ledighet från skolan vilket innebär att vi är restriktiva med att bevilja ledighet i synnerhet för längre tid eller vid upprepade tillfällen.

Frånvaro utan godkänd ledighet betraktas som ogiltig frånvaro.

Fritidshem, anmälan och avgifter

Anmälan sker via avsedd blankett.

Lunds Waldorfskola tillämpar samma taxa som Lunds kommun.
Avgiften faktureras runt den 10:e för innevarande månad, 12 månader om året.

Om hushållet har en samlad inkomst som understiger 52 410 kr per månad har ni möjlighet
att lämna inkomstuppgift och avgiften beräknas procentuellt av inkomsten. Har inte
inkomstuppgift lämnas utgår alltid maxtaxa och avgiften korrigeras inte retroaktivt. Här lämnas också uppgifter om syskon. Särskilt om de inte är placerade hos
oss utan i annan omsorg (förskola/fritidshem). Barn 1 är yngsta barnet.

  • Barn 1: 2% av inkomsten men högst 1 048 kr per månad
  • Barn 2: 1% av inkomsten men högst 524 kr per månad
  • Barn 3: 0,7% av inkomsten men högst 367 kr per månad
  • Barn 4: ingen avgift

Avgiften fastställs årligen av Skolverket (senaste ändring 21-12-01)
Uppsägningstiden är två månader. Avgiften behöver betalas för minst två månader från det
att uppsägningen har kommit in. Uppsägning ska ske skriftligen på avsedd blankett.