Välkommen till ett nytt skolår!

Efter en härlig, lång sommar närmar vi oss nu starten på det nya läsåret! Skolan står rustad efter en hel del reparationer och storstädning. Här kommer några glimtar av vad som hänt under sommaren!

Strax före midsommar fick vi rapporten från Skolinspektionens besök på skolan i maj. Med endast en anmärkning  gick vi in i sommarlovet med stärkt självförtroende och tillförsikt. En i det närmaste ”ren” rapport är synnerligen ovanligt och innebär en bekräftelse på en väl fungerande skola med ett engagerat kollegium och ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete. Du kan läsa rapporten här!

Under sommaren har vi också ställt samman den omfattande enkäten som riktades till föräldrarna under våren. Det kom in många kloka synpunkter som vi tar med oss i det fortsatta kvalitetsarbetet. En utförligare rapport kommer när kollegiet hunnit diskutera resultatet.

Några medarbetare har lämnat skolan och andra har kommit till. Lika sorgset som det är att några går vidare till andra uppgifter eller i pension, lika roligt är det med nya krafter som berikar kollegiet. Välkomna till Lunds Waldorfskola önskar vi Philip, Susanna, Mats, Eva, Brita, Camilla och Kristin!  En härlig niondeklass lämnade skolan i våras, nog såg man en och annan tår i ögonvrårna på avslutningsdagen. Istället får vi träffa en stor förstaklass som med förväntan påbörjar den spännande vandringen genom skolåren, ledsagad av fröken Anja.

Vårt fritids Vindkulla har fått alla fönster utbytta och just nu pågår kompletterande renovering av paneler, vindskivor etc. På säteriet har vi dragit nya rörledningar till övervåningen vilket förhoppningsvis ska leda till bättre värme på vintern. Där liksom i hantverkshuset har det också dragits fasta ledningar för internet och klasserna 6 och 7 har fått projektorer installerade.  Detta är ett led i upprustningen av skolans IT-resurser. Nytt är även att lärarna får nya Macdatorer som arbetsredskap lagom till skolstarten.

Klass 8 och 9 kommer att få helt nya stolar att sitta på , tillverkade av ett snickeri i Gnesta som drivs av gamla waldorfelever och som specialiserat sig på möbler till waldorfskolor. Under de kommande åren planerar vi med att fortsätta upprustningen av skolmöblerna och klassrummen. I lilla matsalen i säteriet installeras i nästa vecka två bufféer och därmed skapar vi förutsättningar för bättre varmhållning av maten och en härlig salladsbuffé för klasserna 6-9.

Den efterlängtade linbanan kom i användning redan i juni, men nu har allt färdigställts inklusive ett mjukt underlag att landa på om det behövs. Vid säteriet är snart kompisgungan installerad, en efterlängtad nyhet som är första steget i utvecklingen av lekredskapen runt säteriet. Snart är också de nya fotbollsmålen uppsatta vid gamla skolans fotbollsplan.

I Hållbara Hardebergas odlingar har det vuxit härligt! Försäljning till föräldrar och vänner äger rum på torsdagar men i övrigt kommer mycket av de fina grönsakerna komma skolans elever och medarbetare till del. Flera klasser har spännande uppgifter som väntar när det som såddes i våras ska tas om hand. De mogna sädeskornen väntar redan på att flitiga händer i klass 3 ska skörda, tröska, mala och baka.

Året som kommer har mycket att bjuda på. Höst- och vårfest, Lucia, jul- och sommaravslutning och inte minst julbasaren som i år kommer gå av stapeln i stadshallen i Lund! Skriv in den 14 december i almanackan redan nu! Tillsammans klär vi stadshallen i waldorffärger!

Vi börjar med upprop som äger rum på gamla skolan utanför paviljongen den 18 augusti 10:00. Välkommen till ett nytt läsår!

Örjan Liebendörfer

Rektor

Add a Comment

You must be logged in to post a comment