Ser hela människan

Waldorfskolan har en egen kursplan, “En väg till frihet”, som följer barnets utveckling under skoltiden. Som grund för pedagogiken ligger den forskning och idé över barns och ungdomars utveckling som Rudolf Steiner visat på och som är grunden för den antroposofiska människosynen. Den bygger på att människor har både ande (tanke och vilja), själ och kropp. Även biodynamisk odling har sina rötter i antroposofin.

Rudolf SteinerDen första waldorfskolan startades i Stuttgart år 1919 och var till för arbetarnas barn på cigarettfabriken Waldorf Astoria. Runt om i världen kallas skolorna därför ofta waldorfskolor men även Rudolf Steinerskolor är vanligt.

Grundstenen i kursplanen är att genom de olika ämnena skapa ett stöd för barnets och ungdomens såväl fysiska som själsligt-andliga utveckling, och att genom detta väcka ett intresse och vilja att delta i sociala och samhällsutvecklande sammanhang. De flesta ämnena studeras i perioder eller i projektform som gör att eleven lätt kommer till en fördjupning och får utveckla sina kreativa förmågor. En period är ofta tre till fyra veckor lång och samma ämne studeras intensivt under upp till två timmar varje morgon. I vissa ämnen återkommer perioderna flera gånger per läsår. På morgonperioden läses t.ex. ämnen som svenska, historia, matematik, kemi, fysik och biologi. Vanligtvis växlar humanistiska ämnen med naturvetenskapliga.

Läs mer här:

waldorf.se

antroposofi.info

Se en prisbelönt film om en en waldorfskola i Danmark