Välkommen till Lunds Waldorfskola!

Lunds Waldorfskola grundades 1977 och ligger sedan 1978 i Hardeberga, en by strax utanför Lund. Skolan ligger i ett vackert jordbrukslandskap med utsikt mot söder och Öresundsbron. Skolan är en idéburen, icke-vinstdrivande skola som drivs av en stiftelse.  På skolan finns klasserna F-9 med ca 240 elever.
Ansök om plats till vår skola, vi har för närvarande platser i några klasser. Välkommen med er ansökan!

Markarbete påverkar hållplats Torna Hällestad

Markarbete vid torget i centrala Torna Hällestad med start måndag 14/11 kan orsaka viss försening i skolskjutsen.

Avstigning i Torna Hällestad kommer under arbetet att ske vid påstigningsplatsen (bussen kör och vänder före avstigning).

Arbetet planeras pågå under tre veckor.

Hållplats Dalby busstation tillfälligt avstängd

På grund av gatubygge kan skolbussen inte stanna vid Dalby busstation.

Använd hållplats Nyvångskolan istället, eller prata med chauffören om det finns anslutningsbuss att passa.

Bygget beräknas bli klart i december.

Hållplats Östergatan tillfälligt avstängd

Från och med måndag 29/8 är hållplats Östergatan vid Drottningtorget i Malmö tillfälligt avstängd.

Ersättningshållplats är Slussen läge B (300 m österut).

Waldorfpedagogik

Ser hela människan

Waldorfskolan ser och utvecklar hela människan - tanke, känsla och vilja. De tre kunskapsfält som eleverna möter i en waldorfskola är teori, hantverk och konst. Läs mer

Ekologiska grönsaker

Våra tankar om mat

Varför vegetariskt?

På skolan serverar vi uteslutande biodynamiskt eller ekologiskt odlad vegetarisk mat. Den främsta anledningen är att vi ser den vegetariska kosten som en viktig del i waldorfskolans pedagogiska verksamhet.  Läs mer

Ansök om plats

Ställ ditt barn i kö till skolan

Låt dina barn gå på Lunds Waldorfskola! Det finns fortfarande platser kvar i ett fåtal klasser. Du kan ansöka om en plats på Lunds Waldorfskola genom att fylla i en anmälningsblankett. Läs mer