Ett jordnära lärande

för hela livet

På Lunds Waldorfskola upptäcker varje elev världen – och sig själv – utifrån sina egna förutsättningar. Waldorfpedagogiken ser till hela människans potential: handens kreativitet, hjärtats drivkraft och intellektets meningsskapande.
Den betonar också barnets skiftande behov efter ålder. Skoltiden är därför utformad efter barnets och naturens egen rytm. Allt för att inspirera till lärande och växande som håller livet ut.

 

 

En unik plats i världen

Lunds Waldorfskola ligger sedan 1978 i byn Hardeberga strax utanför Lund. Skolan består av ett flertal byggnader intill ett vackert jordbrukslandskap.
Vi är en idéburen, icke vinstdrivande skola som drivs av en stiftelse.
På skolan går cirka 200 elever i klasserna F–9. I anslutning till skolan ligger Waldorflekskolan i Hardeberga, med plats för 65 barn i åldrarna 1,5–6 år.