Hållbara Hardeberga

Mellan skolans två områden ligger skolträdgården med sina odlingar, insektsgård och bigård som drivs av Föreningen Hållbara Hardeberga inom Lunds Waldorfskola. Skolan har sedan begynnelsen haft odling av varierande slag på schemat och denna har sedan tio år tillbaka fått en form där alla klasser är involverade. En trädgårdskursplan har vuxit fram i samarbete med skolans trädgårdspedagog, som är drivande i genomförandet av denna i samarbete med elever och lärare. Trädgårdskursplanen är väl förankrad i Waldorfskolans kursplan och kommer att vara i en framtidsinriktad dynamisk utveckling tillsammans med barnen och medarbetarna.

Grönsakerna som odlas i trädgården blir närproducerade ekologiska råvaror till skolans kök. Barnen deltar i sådd och skörd och viss tillagning och får inblick i vad närproducerat kan ha för betydelse i ett hållbart utvecklingsperspektiv.

Trädgården är en del av ett större sammanhang med insekter, fåglar, dofter och färger, himmel och luft; ett ekologiskt perspektiv där mångfalden genererar livskraft åt både människor och natur. Att göra jorden levande med mikroorganismer och daggmaskar genom komposter av olika slag blir då det naturliga navet som trädgården kretsar runt.

Under våren -20 kom det till en pumpatunnel, odlingsbäddar för alla klasserna, en stjärnformig örtagård samt en insektsgård. Våren -21 kommer bl.a. örtagården att få sina olika växter, biokol kommer att göras med elever, en biohäck skall anläggas samt arbetsbord och bänkar tillverkas. Klass 5a och 5b kommer att, i samband med sin botanikperiod, gå på exkursion med Allan Gunnarsson och lära känna gräs och örter som växer på Kullarna och ängen strax bredvid.

Vi på Lunds Waldorfskola är stolta över att ha en egen trädgårdskursplan, som är kopplad till ett flertal ämnen i den övergripande läroplanen och att vi har en mångkunnig trädgårdspedagog/trädgårdsmästare som leder barnen och medarbetarna in i ett praktiskt arbete i detta livsavgörande område.

För föreningen Hållbara Hardeberga

Robert Halling