Först mäter vi upp stockarna, dessa får vila på lekablock och nu är grunden klar.

Vi sätter regelverket på plats och allt tjäras in.
Takplankorna läggs och täcks med takpapp.

Klassen fäller en gran för att solljuset ska släppas in. Full aktivitet råder, plankor sågas, bakväggen spikas fast och målas. När bakväggen är ´färdig lägger vi golvet. Vi hämtar stora stenar och över granstubben anlägger vi en eldstad. Föräldrar och syskon hjälper till med sidoväggarna och nu är vårt vindskydd färdigt. Vi röjer upp och planterar solrosor, sedan är det invigning.