Det var under en  praktisk arbetsdag, eller faktiskt 2, som vi under ledning av Nigel Wells från Wibela Atelje i Järna byggde en lekbäck. Mer information om Lekbäckar finns på företagets hemsida www.flowforms.se Under helgen kom många föräldrar och barn, vissa stannade hela helgen, och några lärare och representanter från skolans ledning, och alla hjälpte till med att bära sten och skyffla tonvis med stenmjöl, bygga upp fundament och med hjälp av cement skapa de vackra formerna som vattnet ska rinna nedför.

Våra tankar om trädgården bygger på hur man genom trädgårdsundervisning kan ge barn och unga ett verkligt möte och en äkta förståelse för naturens tillgångar. Genom att under en följd av år, och under olika årstider, delta i livet runt trädgården blir upplevelserna till erfarenheter. Vi menar att trädgården också är en undervisningslokal för utomhuspedagogik. Inte bara ämnena kemi, biologi, geologi, hantverk och bild har glädje av denna utan en mängd av skolans andra aktiviteter. Vår Skolgård har potential att bli en plats för både pedagogisk undervisning och lustfylld lek. En plats för förundran, beundran och kontemplation.

Alla föräldrar, elever och medarbetare som vill är varmt välkomna att komma med i trädgårdsgruppen och alla som har ideer om skolgården får gärna framföra dem till oss.

Skolan har även påbörjat ett parallellt projekt ”Hållbara Hardeberga” som går ut på att alla skolans grönsaker till det vegetariska skolköket ska odlas på skolans mark. Lokalt så det förslår!

Det behövdes mycket stenmjöl
Och cement
Sen fick vi bygga ett fundament
Vi använde stora stenar och ännu mer stenmjöl
Sedan cement som formas i ”flowforms”
Nu börjar man se hur den ska bli
Fyll på med vatten och så kan man leka!
Fyll på med vatten och så kan man leka!

 

Projektets kostnader var;

Skiss, Planering och Projektering          6120
Arbetstid, Virbela Atelje                         11900
Restid, Virbela Atelje                              6120
Milkostnad                                                 4640

Pump, slang, rör, armering, rostfria detaljer, Cement, stolpar, bult 6560

Stenmjöl                                                    2354
cement, murblock, rör på rulle              1598
= TOTALKOSTNAD                              32732