Allt fler vill ha waldorf för sina barn

Runt om i landet berättar waldorfförskolor- och skolor om ett allt högre söktryck. Intresset för waldorfpedagogik ökar påtagligt. Även i Lund märker vi av detta och därför startar vi till hösten två förstaklasser. Även till många befintliga klasser ökar köerna och vi kan idag inte ta in alla som vill börja på vår fina skola.

Senaste gången skolan startade med två förstaklasser var för sex år sedan men nu är det dags igen. Till hösten välkomnar fröknarna Sanna Lalanda Rydh och Camilla Corcoran varsin förstaklass som får flytta in i ettans nuvarande klassrum och i korridoren ovanpå köket. Vi gläder oss åt alla nya elever och föräldrar! Det är också fantastiskt roligt att två lärare som redan varit några år på skolan och som med skolans stöd har utbildat sig i waldorfpedagogik har tackat jag till uppdraget som klasslärare!  Lycka till Sanna och Camilla!  Eftersom vi beslutat att starta två klasser har vi dock några platser kvar till skolstarten. Anmäl ditt barn via hemsidan om du är intresserad.
Vi stöttar sedan ett flertal år lärare som vill vidareutbilda sig inom Waldorflärarhögskolan i Stockholm för att säkerställa att vi så långt som möjligt har lärare med waldorfutbildning. Det råder allmän brist på waldorfutbildade lärare i Sverige så det är nödvändigt för oss att även erbjuda fortbildning till de som är knutna till skolan.

Att växa med fler elever innebär förstås även en del utmaningar . Än så länge har vi lokaler för alla klasser och fritids men naturligtvis behöver vi en viss förstärkning på medarbetarsidan. En sådan satsning gör vi bland annat genom att förstärka stödundervisningen, något vi påbörjat redan i år. Sedan i höstas arbetar Eva Lindell på skolan som stödlärare, främst med fokus på de lägre klasserna. Eva är erfaren lärare med vidareutbildning i waldorfpedagogik. Till hösten kommer vi även behöva förstärkning på fritids samt troligen ytterligare några elevassistenter. Som det ser ut idag har vi dock löst de flesta behoven av lärare och vi ser med tillförsikt fram mot nästa läsår!
Vi kommer även att behöva utöka kapaciteten på skolbusstrafiken något, detta sker nu i vår i samband med att vi handlar upp ett nytt entreprenörsavtal för de kommande åren.
Under nästa läsår räknar vi även med att fortsätta det renoveringsprogram av lokaler och inredning som vi påbörjade under förra läsåret. I år har vi bland annat fokuserat på att förnya systemet för brandskydd och delar av köket. De kommande åren behövs bland annat en fortsatt renovering av golv och målade ytor, delar av fritids lokaler samt lokalerna för textilslöjd. Ett välkommet tillskott är den fiberkabel som sannolikt kommer att dras till Hardeberga under hösten. Vi har idag en mycket begränsad bandbredd vilket är ett dagligt problem på högstadiet och för skolans lärare och kontor.

Örjan Liebendörfer
Rektor

 

Add a Comment

You must be logged in to post a comment