Nedanstående sammanställning ger inget anspråk på fullständighet utan är en översikt av de viktigaste motiven i undervisningen i respektive årskurs:

Årskurs 1

 • Sagor
 • Verser, rim och ramsor, rörelselekar och fri lek utomhus
 • Naturstudier vid utflykter
 • Alfabetet, den första läsningen och skrivningen
 • Matematik:  de fyra räknesätten
 • Formteckning:

Årskurs 2

 • Legender och fabler
 • De små bokstäverna i alfabetet
 • Formteckning:

Årskurs 3

 • Bondens år
 • Gamla testamentet
 • Uryrkena
 • Husbygge
 • Svenska:
 • Matematik:

Årskurs 4

 • Nordisk mytologi
 • Medeltiden
 • Matematik: bråkräkning
 • Människan och djuren
 • Zoologi