Skolans elevhälsa och trygghetsteam

Skolans elevhälsoteam teamet består av skolsköterska, kurator, speciallärare och leds av rektorn. Teamet har också psykolog Anna Karin Backman knuten till sig. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Kontakt: elevhalsan [at] lundswaldorfskola.se

Trygghetsteamet
I trygghetsteamet ingår kurator, skolsköterska, lärare och assistenter från låg- och högstadium samt fritidsmedarbetare. Vi vill genom förebyggande och främjande arbete verka för att alla elever ska känna sig trygga och trivas på skolan. Vid frågor eller synpunkter går det bra att kontakta oss på kurator(a)lundswaldorfskola.se

Blanketter:

Hälsouppgift nya elever

Hälsouppgift åk 8

Hälsouppgifter åk 4 

Blankett för samtycke rekvirera journal från BVC eller tidigare skola

Blankett vaccination MPR i åk 2

Blankett vaccination HPV i åk 5

Blankett vaccination DTP i åk 8

Ansökan om specialkost

Policys och rutiner:

Skolans ordningsregler 21/22

Plan mot kränkande behandling och diskriminering