Fritidsverksamheten

Vår vision är ett fritidshem där alla elever får känna att de duger precis som de är. Där de får möjlighet att växa och utvecklas i sin egen takt. Lugna, trygga, modiga, lekfulla, kreativa och omtänksamma. 

På vårt fritids prioriterar vi trygghet och att skapa en välkomnande miljö, där varje elev känner sig sedd och uppskattad. Vi tror på kraften av elevdemokrati och uppmuntrar eleverna att vara delaktiga i att forma sin tid på fritids. Vi främjar ett utforskande, utvecklande och lustfyllt lärande i en naturskön miljö. Vi tror att en nära och nyfiken relation till naturen bidrar till en djupare förståelse och respekt för miljön och varandra. Tillsammans skapar vi ett fritids där lärandet är lika roligt som det är givande, där varje dag erbjuder möjligheter till både vila och lek. Vi ser fram emot att vara en plats där eleverna kan utveckla en stark känsla av gemenskap, självkänsla och våga utforska världen omkring oss.

Avdelning Vindkulla ligger i anslutning till förskoleklassens lokaler. Här tar vi emot elever från klass F-2 i en hemliknande miljö med en omgivande stor trädgård och en liten skog. Här kan man klättra, klänga, gunga, springa, plocka äpplen, sitta runt elden och bygga koja. Vi tar vara på vår fina utemiljö och är ute så mycket som möjligt efter skoldagen. Den fria leken, det egna initiativet och valfriheten får stort utrymme. Det erbjuds även planerade aktiviteter både utomhus och inomhus. Avdelningen har ett eget litet kök som serverar mellanmål. Köket ger även eleverna möjlighet att baka m.m. under loven.

Vindkulla är basen i fritidsverksamheten, här öppnar vi på morgonen och stänger på eftermiddagen. Lovverksamheten är också förlagd hit.

Avdelning Månkulla ligger bredvid gamla skolan i paviljongen. Där tar fritids emot elever i årskurs 3-6. Inomhus kan de rita, pyssla, spela sällskapsspel m.m. På skolgården samt fotbollsplanen ges stort utrymme för utomhusaktiviteter. Den fria leken, det egna initiativet och valfriheten får stort utrymme. Det erbjuds planerade aktiviteter både utomhus och inomhus och en dag i veckan har vi utomhusdag. Skolköket serverar variationsrikt mellanmål varje dag.

Ordinarie öppettider är kl 7:00-17:00 (behöver tiden utökas något ska det föranmälas i god tid).
Avgiften är densamma som Lunds kommuns taxa.

 

Månkulla 073-0425655
Vindkulla 072-2547400