Fritids

Vindkulla & Månkulla på Lunds Waldorfskola.

Vindkulla ligger i anslutning till kontorets lokaler. Här tar vi emot elever från klass 1-3 i en hemliknande miljö med omgivande trädgård och skog. Vi gör näringsrikt mellanmål och bakar bröd i vårt kök själva, ibland hjälper barnen till. En dag i veckan är det utedag och då lagar vi mellanmål över elden.

På Månkulla i paviljongen på gamla skolan kan elever från klass 4-6 umgås, pyssla eller leka och spela boll ute på skolgård och fotbollsplan. Skolköket serverar variationsrikt mellanmål varje dag. En dag i veckan har vi utedag och då lagar vi mellanmål över elden.

Vindkulla 072-2547400
Månkulla 073-0425655

Fritids Solvinden

Waldorfbarnträdgården Solvinden är en barnträdgård i Lunds kommun, som ligger centralt vid Oskarshem. Vi bedriver vår verksamhet i form av en familjegrupp med barn i åldrarna 1,5 -13 år. Detta innebär att vi arbetar som en stor familj med småbarn, mellanstora barn och fritidsbarn under samma tak, vilket är en enorm rikedom. Fritids barnen kommer in i gruppen före och efter skoltid medan lekskolebarn och 6-åringar tillbringar större delen av dagen tillsammans. I denna grupp är många aktiviteter gemensamma men vi delar även på oss i mindre grupper där de yngre och de äldre barnen gör egna aktiviteter , exempelvis vid sagostund, vila, målning, simning och utflykter.

Hemsida: www.waldorfsolvinden.se
Telefon: 0767-822299 , 046-129916