Styrelsemöten HAFF vårterminen 2019

– Mötena är öppna för alla föräldrar med barn på skolan och lekskolorna

– Onsdagen den 10 april kl 18

– Onsdagen de 15 maj kl 18

– Onsdagen den 12 juni kl 18

Plats: Kontoret / Vindkulla fritids