Haff-Styrelsen

HAFF Hardeberga föräldraföreningen består av:

Ordförande:               Elisabet Andersson Hellsten  (klass 6)
Vice ordförande:       Jan Svensson                             (klass 8)
Kassör:                       Peter Polfeldt                            (klass 7)
Sekreterare:              Magnus Broman                       (klass 3A)
Ledamöter:               Hermannus Menninga             (klass 2, 4, 7)
                                   Malin Stenberg                           (Lekskola, klass 1)
Revisor:                     Per Lindström                            (klass 4, 6)
Suppleanter:            Magnus Attnäs                           (klass F)
Valberedning:           Vakant
Styrelsen
2019-03-18