Vindkulla

Vindkulla ligger i anslutning till kontorets lokaler. Här tar vi emot elever från klass 1-3 i en hemliknande miljö med omgivande trädgård och skog. Vi gör näringsrikt mellanmål och bakar bröd i vårt kök själva, ibland hjälper barnen till. En dag i veckan är det utedag och då lagar vi mellanmål över elden.

Månkulla

I paviljongen på gamla skolan kan elever från klass 4-6 umgås, pyssla eller leka och spela boll ute på skolgård och fotbollsplan. Skolköket serverar variationsrikt mellanmål varje dag. En dag i veckan har vi utedag och då lagar vi mellanmål över elden. De barn som är kvar efter 16:45 kommer då ner till Vindkulla och kan hämtas där.

Öppettider

Morgonfritids på Vindkulla 7-8:30 Frukost erbjuds mellan kl.7-8. Vid behov öppnar vi kl.6:30.

Eftermiddagsfritids 13:50-17:30

16:45 går kvarvarande barn på Månkulla ner till Vindkulla.

Lov- & studiedagar har vi oftast öppet kl.7-17 (se kalendarium  för sista anmälningsdatum).

Dag före röd dag stänger vi kl.16.

En dag per termin har fritids studiedag för fortbildning av våra medarbetare och då har vi stängt hela dagen.

Vi erbjuder sommarlovsfritids två veckor efter skolavslutning och två veckor före skolstart hos oss i Hardeberga. För de barn som behöver fritids däremellan erbjuds detta på Delfinskolan i Lund.

Anmälan

Inför varje läsår behöver alla föräldrar fylla i en ny anmälan för varje barn och lämna till klassläraren.

Detta för att önskemål om fritids & skolbuss, kontaktuppgifter samt barnets eventuella allergier måste vara uppdaterade. Anmälan lämnas in i samband med skolstart.

Fritidsavgift

Avgiften baseras på hushållets totala inkomst och räknas ut enligt kommunens riktlinjer (se bifogad tabell). Varje familj räknar själv ut avgiften för varje barn och förbinder sig att betala in senast den siste varje månad på skolans konto: BG 5979-9809. OBS! Skriv varje barns namn och klass vid betalning. Avgiften täcker morgon- & eftermiddagsfritids och även fritids under lov och studiedagar, vilka man måste anmäla sig till separat.

Trädgårdsdag

En gång per termin är föräldrar och övriga familjemedlemmar välkomna att under en eftermiddag hjälpa oss att göra vår härliga utemiljö ännu finare. Vi bjuder på fika och ibland även kvällsmat.

Detta är en möjlighet att umgås med andra föräldrar och vara delaktig i barnens tillvaro på fritids. Vi ser gärna att alla fritidsföräldrar deltar åtminstone en gång per läsår.

Utedag

En dag i veckan har vi utedag och då är alla barn ute hela eftermiddagen, ofta eldar vi i samband med detta. Viktigt är att barnen har kläder efter väder och som är ämnade för lek och utevistelse.

Vi har en fantastisk utemiljö med många möjligheter för barnen att leka och vara kreativa.

Extrakläder

Vi ser gärna att barnen har en tygpåse med extrakläder hängades på sin krok här på fritids. Kom ihåg att uppdatera innehållet efter säsong. På vintern kan det behövas extra vantar och en varm tröja, på sommaren en handduk, extra kläder eller badkläder då vi ibland har vattenlekar. Glöm inte att märka barnens kläder! Varje år lämnar vi säckvis med fina kläder som glömts bort till välgörenhet.

Mobiler och samtal

Barnen får inte lov att ha sina mobiler på fritids. Behöver ni nå ert barn så ring till fritids direkt, en av våra medarbetare kan då lämna ett meddelande till barnet. Vi ber er att fatta er kort och inte uppehålla våra medarbetare med långa samtal över telefon, då vi har många barn som behöver vår uppmärksamhet. Det samma gäller när ni hämtar barnen. Vill ni samtala om något speciellt med oss så får ni gärna boka in ett möte eller telefonsamtal så att vi kan prata i lugn och ro.

Barnen får inte lov att ringa hem för att fråga om de får leka med någon kompis utan detta ska bestämmas hemma eller när barnet blir hämtat.

Hämtning

Varje dag meddelar klasslärarna oss på fritids vilken buss barnen ska åka hem med eller om de blir hämtade på fritids. Det är viktigt att klassläraren får korrekt information, antingen direkt ifrån er föräldrar eller att barnen själva vet hur de kommer hem. Ni behöver inte meddela exakt tid ni hämtar barnen på fritids.

När ni hämtar barnen ser vi gärna att ni räknar in extra tid så att barnen hinner avsluta sin lek och hjälpa till att plocka undan det de tagit fram.

Kontakt

Ni är välkomna att höra av er till oss om ni har frågor och funderingar samt om ni vill boka in ett enskilt samtal.

Vindkulla
Telefon 046-139920
Mobil 072-2547400 (sms:a gärna, vi svarar ok när vi läst om vi inte hinner skriva mer just då)

Månkulla  073-0425655

Mail  fritids@lundswaldorfskola.se

Adress. Lunds Waldorfskola, Hardeberga 361, 247 91 Södra Sandby