Waldorfskolans kursplan sträcker sig från förskolan till slutet av gymnasiet. Det är en internationell kursplan med nationella variationer beroende nationell lagstiftning men även kulturella skillnader. Skolstartens ålder varierar också i länderna liksom var en ev. övergång sker mellan olika skolformer. I alla länder har också en anpassning skett till statliga övergripande läroplaner (som t.ex den svenska Lgr 11) eller examensförordningar.

Kursplanen beskriver vilka teman undervisningen ska innehålla i de olika årskurserna men har även funktionen att bidra till barnets och ungdomens utveckling genom att presentera olika motiv, fenomen eller förebilder.

Den svenska kursplanen för waldorfskolor är under omarbetning. Här kan du dock ta del av En väg till frihet som är den tidigare kursplanen.