Skolan arbetar dagligen med att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att alla elever ska må så bra som möjligt på skolan. En viktig bas är skolans likabehandlingsplan som du snart kan ladda ner här.