Nu gör vi waldorfskolan i Lund 12-årig – följ med på resan!

Nu börjar vi arbetet med att starta ett waldorfgymnasium i Lund. Läs mer här! Vi räknar med att slå upp portarna i augusti 2017!

Men, behövs det verkligen, finns det inte tillräckligt med bra gymnasier i Lund?

Kursplanen möter elevernas behov och möjligheter

Waldorfskolans kursplan som skapades för snart 100 år sedan bygger på en människosyn där den växande människan steg för steg kliver in i vuxen ålder. I dagligt tal pratar vi ofta om sjuårsperioderna (0-7, 7-14, 14-21). Varje steg kännetecknas av att nya förmågor växer fram som skolan behöver möta med nytt kunskapsinnehåll och pedagogiska metoder anpassade för åldern. När eleverna tar steget in i puberteten uppstår en ny förmåga till omdömesbildning och ett utforskande, vetenskapligt arbetssätt. I kursplanen möter vi det med helt nya ämnen som astronomi. Även i det sociala växer en ny mognad fram som kursplanen möter med t.ex. dramaövningar och spelet i klass 8. Genom skolans bidrag får eleverna såväl viktiga kunskaper som nya förmågor. Den här processen tar inte slut i klass 9, tvärt om. Den pågår för fullt och på många sätt är det en bräcklig tid där mycket väcks till liv hos eleverna. Waldorfskolan erbjuder därför en möjlighet att gå vidare i processen utan drastiskt avbrott men ändå hitta nya vänner, nya perspektiv och nya förmågor. I waldorfgymnasiet uppstår något nytt som ändå bygger på det som lagts som grund under hela skoltiden, ja ofta ända från förskolan. Genom att elever kommer samman från olika skolor, även från andra än waldorfskolor och kanske från andra länder, uppstår även något helt nytt i det sociala samspelet.

Två attraktiva högskoleförberedande program med estetisk inriktning

Den ursprungliga 12-åriga kursplanen är inte helt lätt att upprätthålla inom ramen för det svenska kursorienterade systemet men flera skolor har visat att det mesta går att behålla även om något behöver väljas bort. Med inriktningen mot natur- och samhällsvetenskapligt program med estetisk inriktning kommer vi att erbjuda en bred bas för framtida studier- och yrkesliv och hela människan får vara med på resan, från hjärnan till hjärtat, från händer till fötter! En av waldorfskolans grunder är att hela människans ska tas i anspråk, det gäller även i waldorfgymnasiet!  Mycket av waldorfskolans karaktäristiska undervisningsmetodik  som morgonperioder, periodhäften, eurytmi etc. kommer finnas med men också mycket nytt och spännande. Övergripande projekt, resor och samarbeten med  näringsliv och forskning öppnar helt nya möjligheter som är typiska för waldorfgymnasiet. Vi inleder nu arbetet med att hitta partners för det framtida gymnasiet. Tillsammans utvecklar vi något helt nytt!

Elevinflytande på riktigt

I gymnasieåldern får även elevinflytandet en ny dimension. Redan i år kommer vi att bjuda in till ett första elevparlament. Genom parlamentet kommer eleverna komma till tals på ett helt nytt sätt och aktivt vara med och driva och utveckla skolan! Vilka resor ska vi lägga in i programmet? Vilka teman och projekt ska vi jobba med? Hur utvecklar vi det sociala livet på skolan? Hur arbetar vi med digitalt lärande med sikte på 2020-talet? Vilka språkval ska vi erbjuda på skolan? Det är sådana frågor elevparlamentet kan komma att arbeta med. Vem blir förresten vald till kulturminister?

En del av Lunds- och Öresundsområdets kulturliv

En stor utmaning är att hitta Lunds bästa lokaler (tips mottages tacksamt!) för vi ska hitta en lokal centralt i Lund, nära allt! Lund är en av Sveriges mest spännande städer för utbildning och vi vill vara en del av stadens kulturliv. Bryggan till skolan i Hardeberga kommer finnas kvar, inte minst runt årstidsfester och andra gemensamma evenemang. Och kanske blir gymnasieleverna faddrar för barn i lägre klasser, som fantastiska förebilder!

En annan utmaning är att hitta Sveriges bästa gymnasielärare. De som har ena foten fastgjuten i ämnet de undervisar i, och andra foten stadigt i waldorfpedagogiska metoder och syn på kunskap och lärande. Men, ärligt talat – vem vill inte arbeta i ett av Sveriges mest spännande skolinitiativ mitt i Öresundsområdet?

Välkommen att följa med på resan. Låt den också bli Din resa!

Följ oss genom att gilla oss på Facebook. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev (fyll i formuläret längst ner till höger) eller skicka ett mejl till gymnasium@lundswaldorfskola.se

Nu kör vi!

Örjan Liebendörfer
Rektor, Lunds Waldorfskola

Add a Comment

You must be logged in to post a comment