Om Lunds Waldorfskola

Lunds Waldorfskola grundades 1977 och ligger sedan 1978 i Hardeberga, en by strax utanför Lund och nära tätorterna Södra Sandby och Dalby. Skolan ligger i ett vackert jordbrukslandskap med utsikt mot söder och Öresundsbron. Vi erbjuder subventionerade skolbussar från Malmö, Lund, Södra Sandby och Dalby. Skolan är en idéburen, icke-vinstdrivande skola som drivs av en stiftelse.  På skolan finns klasserna 1-9 med ca 200 elever. I direkt anknytning till skolan finns en waldorflekskola samt våra fritids Månkulla och Vindkulla. Skolan ligger i det gamla skolhuset i Hardeberga, granne med kyrkan, i den intilliggande gamla lärarbostaden och paviljongen samt på det gamla säteriet som ligger ca 300 meter österut. Mellan de två områdena finns en fin skog, fotbollsplan samt odlingar inom projektet Hållbara Hardeberga. Här ligger också kontor, rektorsexpedition och fritids. Vid säteriet finns skolans facksalar för hantverk, musik, naturvetenskap, datasal och bibliotek samt klassrum för årskurs 6-9.  I skolhuset finns skolans kök och facksal för eurytmi utöver klassrum för årskurserna 1-5.

Mortal SinÅrstidsfester

Skolan har många traditioner. I slutet av september firar vi höstfest med marknad, draklek och café på skolområdet. I november  firar vi lyktfest och i början av december organiserar föräldraföreningen julmarknad och Lucia firas traditionsenligt i Hardeberga Kyrka. Vårfest och trädgårdsdagar sätter sin prägel på vårterminen. Det finns också många andra klassöverskridande aktiviteter, t.ex. temadagar och månadsfester.

 

 

Vill du veta mer om waldorfpedagogik?