Kära Waldorfförälder!

 Att vara förälder i en Waldorfskola innebär ett tydligt engagemang för barnen och deras skolgång.

Du har valt en skolform till ditt/dina barn som ger dig en fantastisk möjlighet att närvara och engagera dig. Skolans verksamhet bygger på ett nära samarbete med föräldrarna och att ta del av denna är både givande och roligt. Det skapar gemenskap med föräldrar ur alla årskurser, och det är också ett lättsamt sätt att lära känna ditt barns skola, lärarkollegiet och skolans organisation.

På skolan i Hardeberga finns en föräldraförening: Hardeberga föräldraförening (HAFF). HAFF verkar för Waldorfpedagogisk verksamhet och för att engagera föräldrarna i barnens skolgång. Alla som har barn med anknytning till Lunds Waldorfskola, Rudolf Steinerlekskolan och Solvinden i Lunds kommun är medlem i HAFF.  HAFF arbetar bland annat med att:

 • fördjupa föräldrarnas kunskap om Waldorfpedagogiken
 • stärka föräldrarnas roll i mötet med skolan
 • främja föräldrarnas möten och kontakterna över klassgränserna
 • stötta skolan vid årsfester och olika typer av projekt
 • bidra ekonomiskt (tex. m. behållning fr. julbasaren) till viss verksamhet
 • underlätta information och kommunikation mellan föräldrar och skola
 • förebyggande arbete mot mobbing och andra konflikter som kan uppstå på en skola

Samarbetet mellan föräldrarna och skolan kring barnens fostran och utveckling utgör en viktig grund och skapar en bra förutsättning för pedagogiken. Vi vill att vår skola ska fortsätta vara en kreativ och stimulerande miljö i sann Waldorfpedagogisk anda. Detta bygger på ett aktivt föräldradeltagande och möjligheterna till engagemang är många!  HAFF engagerar sig inom flera intresseområden och Du är hjärtligt välkommen att vara delaktig i:

 • vård av trädgård och skolgård
 • hantverkskvällar
 • information och kommunikation
 • fest- och basarkommitté
 • styrelsen

Vårt mål är att det ska finnas två föräldrar från varje skolklass och två från varje lekskola som är aktiva i HAFF. Föreningens önskan är att minst ett av dessa ombud är styrelsemedlem så att alla klasser och lekskolor är representerade i styrelsen.

Styrelsemöten är självklart öppna för alla föräldrar.

Alla medlemmar kallas till HAFF:s årsmöte där en ny styrelse väljs. Vid årsmötet bestämmer vi också vad HAFF ska fokusera på under det kommande läsåret.

Varmt välkommen till HAFF!

Du behövs!

Kontakt:  haffwaldorf@outlook.com