Vårvindar på skolan!

Det händer mycket på skolan just nu! Här kommer en liten uppdatering för alla intresserade!

I början av höstterminen inledde Petter Warfinge sitt arbete som fastighetsansvarig. Under året har en hel del mindre projekt kunnat genomföras men den stora planeringen pågår inför sommaren. Skolans byggnader har ett stort underhållsbehov och vi har även behövt se över brandskydd, ventilation och värme. I sommar räknar vi bland annat med att bygga om ”språkrummet” i hantverkshuset till ett mer användbart klassrum och flera slitna golv på gamla skolan kommer att bytas ut. Till hösten kommer vi ha en helt full förstaklass och glädjen att ha två sexor i hantverkshuset så det är en hel del att organisera. På prov har vi även låtis sjuan byta plats med  gamla musiksalen. Syftet är att få ett bättre rum för musiken men även att utöka kapaciteten i matsalen. Vi har också många projekt på gång utomhus med bland annat nya lekredskap. Under våren kommer det en kompisgunga även till gamla skolan och skateboardrampen kommer upp vid säteriet. Ytterligare gungor ska komma till, eleverna älskar att gunga!

Inom Hållbara Hardeberga håller Emil på att förbereda årets odlingssäsong och med hjälp av duktiga elevhänder har Robert ställt i ordning bihuset så det lär surras riktigt ordentligt när värmen sätter fart. Många fruktträd har beskurits och börjar efter några års skötsel se riktigt fina ut. Emil har i år anställts av skolan som trädgårdsmästare/trädgårdspedagog över hela säsongen så det blir många möjligheter för eleverna att hjälpa till i trädgården framöver! Vi hoppas på mycket gott till köket i höst men det blir säkert en del över för den som vill ta del grönsakerna och stötta projektet. I köket har vi för övrigt fått en ny medarbetare, Rabia, som är utbildad ekologisk kock!

På fritids har det skett en större förändring under våren. Till att börja med på försök har vi flyttat fritidsverksamheten för klasserna 4-6 till paviljongen (femmornas klassrum). Syftet var att skapa en lugnare och mer stressfri miljö för såväl barn som medarbetare. Den 15 april bjuder vi in föräldrarna på fritids att vara med och utvärdera försöksperioden.

Inom kollegiet pågår flera spännande projekt. Ett av dessa är att utveckla vår förmåga att möta varje elevs behov av stöd och stimulans och att arbeta med waldorfskolans kursplan som verktyg. Arbetet sker genom kollegialt lärande i mindre lärgrupper där det bland annat ingår att besöka varandra i undervisningen. Under våren kommer vi också inleda ett kvalitetsarbete mot waldorfpedagogiska mål som redan rönt stort intresse från andra waldorfskolor. Projektet beskrivs i en artikel i tidskriften Waldorf Agora. Vid den senaste studiedagen i början av mars arbetade kollegium och styrelse med en uppdatering av skolans vision med mycket funderingar kring hur vi kan utveckla vår hållbarhetsprofil, hur vi ska gå vidare med olika byggnationsplaner och tankar kring ett framtida gymnasium. En inspirerande dag! En annan fråga under våren har varit förändringar i kollektivavtalet och lönesystemet.

Under vintern har vi också läst Bo Hejlskov Elvéns nya bok Beteendeproblem i skolan och efter påsk kommer hela kollegiet vara med på en av hans mycket uppskattade föreläsningar i Lund. Hejlskov Elvéns tankegångar passar väldigt bra in i en waldorfpedagogisk grundsyn även om forskningen kommer helt ur den moderna psykologin.
Vår ambition är att stegvis utveckla skolans möjligheter att erbjuda särskilt stöd av olika slag, t ex som läkeeurytmi och hantverksstöd. Vi behöver olika sätt att bemöta elevernas varierande behov av utveckling och växande.Under året fortsätter vi att bygga ut elevhälsans resurser och kompetens, bland annat genom ett samarbete mellan waldorfskolorna i regionen.

För många av lärarna på skolan präglas våren även av flitigt resande till Stockholm och Waldorflärarhögskolan för utbildningar inom klass- och ämneslärarutbildningen, fritidspedagogutbildningen och olika kurser. Skolan stöttar aktivt lärarna för att de ska kunna utbilda sig inom waldorfpedagogiken och därmed skapar vi förutsättningar för en allt mer konsekvent genomförd waldorfpedagogik och en kvalitetssäkrad waldorfskola.

Så visst blåser det vårvindar I Hardeberga!

 

Örjan Liebendörfer
Rektor

 

 

 

One Response

Add a Comment

You must be logged in to post a comment