Förskola

I direkt anknytning till skolan finns Waldorflekskolan i Hardeberga och inne i Lund finns Waldorfbarnträdgården Solvinden.

Waldorflekskolan i Hardeberga

Verksamheten i lekskolan följer tätt inpå årstidernas växlingar och vi vistas mycket utomhus i vår vackra trädgård och i den omgivande naturen.
Barnens fria lek är viktig i vårt pedagogiska arbete. I rolleken prövar barnet sina gränser och förmågor, utvecklar sin fantasi och tränar det sociala samspelet med andra. Vi vuxna finns närvarande som stöd och förebilder.
Sagoberättande, sånger, ramsor och rörelse, samt årets olika högtider är kärnan i vårt arbete med barnen. Lekskolans verksamhet bygger på ett nära samarbete med föräldrarna. Under året hålls fester, arbetshelger och föräldramöten med olika teman. Barnen går på lekskolan till det år de fyller sju.

Besök gärna vår hemsida för mer information om vår verksamhet och hur du ställer ditt barn i kö hos oss.

Cia Håkansson, förskolechef
Telefon: 046 - 991 74

Waldorfbarnträdgården Solvinden

Waldorfbarnträdgården Solvinden är en barnträdgård i Lunds kommun. Vi bedriver vår verksamhet i form av en familjegrupp med barn i åldrarna 1,5 -13 år. Detta innebär att vi arbetar som en stor familj med småbarn,mellanstora barn och fritidsbarn under samma tak, vilket är en enorm rikedom. Fritids barnen kommer in i gruppen före och efter skoltid medan lekskolebarn och 6-åringar tillbringar större delen av dagen tillsammans. I denna grupp är många aktiviteter gemensamma men vi delar även på oss i mindre grupper där de yngre och de äldre barnen gör egna aktiviteter , exempelvis vid sagostund, vila, målning,simning och utflykter.

Ett ledord för oss är att om man ger ett barn den tid det behöver för att växa, så befästs barnets chans  att själv kunna utveckla något som det vill göra. Trygghet för ett barn handlar mycket om att få landa i sin egen tid med omgivningens förtroende och att där lära sig att själv känna efter vad det vill. I den fria leken föds de egna kraftfulla initiativen och här finns den viktigaste viljekraften som ett barn har. Lek ,humor,glädje och kärlek till sin nästa,detta är grunden. Slutligen vill vi säga att vi månar mycket om barnets trygghet i gruppen, och att det finns mycket mer som vi kan berätta,om vårt arbetssätt och om vår pedagogik. Om du är intresserad av att veta mer om vår verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig. Läs gärna mer på vår hemsida ,eller besök oss.

Nina Bohman, Solvinden

Telefon: 0767-822299 , 046-129916