Verksamheten i lekskolan följer tätt inpå årstidernas växlingar och vi vistas mycket utomhus i vår vackra trädgård och i den omgivande naturen.
Barnens fria lek är viktig i vårt pedagogiska arbete. I rolleken prövar barnet sina gränser och förmågor, utvecklar sin fantasi och tränar det sociala samspelet med andra. Vi vuxna finns närvarande som stöd och förebilder.
Sagoberättande, sånger, ramsor och rörelse, samt årets olika högtider är kärnan i vårt arbete med barnen. Lekskolans verksamhet bygger på ett nära samarbete med föräldrarna. Under året hålls fester, arbetshelger och föräldramöten med olika teman. Barnen går på lekskolan till det år de fyller sju.

Om ni vill ställa ert barn i kö till vår lekskola vill vi att ni först kommer på ett besök hos oss.

Eva Halling, förskolechef.

Telefon: 046 – 991 74

2 Responses

Add a Comment

You must be logged in to post a comment