DSC_0086

DSC_0995

Här ser du hantverkshuset som ligger bredvid säteriet. I hantverkshuset finns salar för träslöjd, textilslöjd, naturvetenskap, språk, musik och bild. Dessutom ett klassrum och skolans bibliotek.

DSC_1025

IMG_3318

I säteriet finns tre klassrum, lärarrum, datasal och matsalar för klasserna 6-9. Nedanför säteriet finns ett vackert parkområde som tillhör skolan.

IMG_3322

IMG_3321

Mitt emot säteriet ligger fritidshemmet Vindkulla och i en utbyggnad finns skolans kontor, rektorsexpedition och lokaler för skolhälsovården.

205668_148600095205950_1024282_n

217161_148600625205897_2291072_n

IMG_0802

I den övre delen av skolans 6 ha stora markområde ligger tre byggnader där klasserna 1-5 har sin hemvist liksom eurytmisalen och köket. Gamla skolan var en gång Hardeberga byskola och bredvid ligger den gamla lärarbostaden och en nybyggd paviljong. Utanför paviljongen finns en arena som används mycket vid årstidsfester och andra gemensamma aktiviteter.

IMG_0780

Bredvid skolbyggnaderna ligger Lekskolan i Hardeberga i egna lokaler. Dom små har dock inte långt till skolan, bara 20 meter!

1013032_543553719043917_266275292_n

IMG_0790

IMG_3874

Mellan skolans två delar finns ett härligt grönområde med ädellövskog och de egna odlingarna inom projektet Hållbara Hardeberga.

DSC_1012

DSC_1019

IMG_3605

Skolans elever har tillgång till många olika lekredskap, flera fotbollsplaner och en härlig skog. Utelek spelar stor roll på Lunds waldorfskola!